Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

Κώδικας (embed)

Για να προσθέσετε το κανάλι μας στη σελίδα σας, αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα:

<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=114news&amp;layout=playerEmbedWide&amp;backgroundColor=0xf6f6f6&amp;backgroundAlpha=1&amp;backgroundGradientStrength=0&amp;chromeColor=0xde7008&amp;headerBarGlossEnabled=false&amp;controlBarGlossEnabled=false&amp;chatInputGlossEnabled=false&amp;uiWhite=true&amp;uiAlpha=0.5&amp;uiSelectedAlpha=1&amp;dropShadowEnabled=false&amp;dropShadowHorizontalDistance=10&amp;dropShadowVerticalDistance=10&amp;paddingLeft=10&amp;paddingRight=10&amp;paddingTop=10&amp;paddingBottom=10&amp;cornerRadius=3&amp;backToDirectoryURL=null&amp;bannerURL=null&amp;bannerText=null&amp;bannerWidth=320&amp;bannerHeight=50&amp;showViewers=true&amp;embedEnabled=true&amp;chatEnabled=true&amp;onDemandEnabled=true&amp;programGuideEnabled=false&amp;fullScreenEnabled=true&amp;reportAbuseEnabled=false&amp;gridEnabled=false&amp;initialIsOn=true&amp;initialIsMute=false&amp;initialVolume=3&amp;contentId=null&amp;initThumbUrl=null&amp;playeraspectwidth=4&amp;playeraspectheight=3&amp;mogulusLogoEnabled=true&amp;width=750&amp;height=400&amp;wmode=window" type="text/javascript"> </script>
--------------------------------------------
Ελεύθερη, Ανεξάρτητη, Δημοκρατική τηλεόραση:
-channel 114news-