Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Livestream Free Channel Verification Application Approved


Livestream Free Channel Verification Application Approved

Congratulations, 114news is verified!
Effective immediately, you can now stream to unlimited concurrent viewers. In addition, your Livestream Free channel is now listed at livestream.com and is available via search or by browsing the Channel Guide. Plus, your channel is now eligible for promotion in throughout the Livestream Network.

Please keep us posted about future events and broadcasts you have planned, either by entering them into the event tool in the Livestream Studio, or by emailing us at events@livestream.com

We appreciate your choice to use Livestream and hope you continue to have a positive experience.

Thank you.

— The Livestream Team
--------------------------------------------
Ελεύθερη, Ανεξάρτητη, Δημοκρατική τηλεόραση: -channel 114news-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου